Produkter

Automatisk miljöstation

Automatisk miljöstation Automatisk Miljöstation - denna är placerad i Bagarmossen

Automatiska miljöstationer för farlig avfall

Stockholm Vatten och Avfall arbetar mycket för miljön, och tillsammans med SMIREKO och initialt studenter från KTH har en ny typ av Miljöcontainer för Farligt avfall utvecklats och placerats ut i centrumnära områden t ex Kista Centrum, Torkel Knutssongatan på Söder, Bagarmossen 

Utifrån ser miljöstationen ut som ett litet plåthus, men inuti döljer sig avancerad teknik. För att lämna farligt avfall öppnar du en lucka genom sms eller QR-kod. Avfallet ställs i en låda, vilken tas om hand av en robot som ställer lådan på en hylla. Inne i miljöstationen finns plats för en stor mängd lådor som roboten håller ordning på. När den börjar bli full larmar den själv till entreprenören. Avfallet töms genom samma lucka, dit roboten flyttar en fylld låda i taget.

Säkerheten är i fokus så den som lämnar farligt avfall kan inte komma i kontakt med avfall som lämnats av andra. Den som tömmer är aldrig inne i stationen utan får ut en avfallslåda i taget. Inne i stationen finns en automatisk brandsläckare.

I miljöstationen kan småelektronik såsom ljuskällor och batterier liksom farligt avfall lämnas, exempelvis målarfärg, nagellack, sprayburkar och rengöringsmedel.

År 2012 togs den nya typ av Miljöcontainer för Farligt Avfall i drift

Miljöskåp/Miljöcontainer i plåt

Miljöskåp och miljöcontainers används av företag och privatpersoner för att förvara sina miljöfarlig produkter t ex kemikalier, spillolja, färg, lysrör.

Vi har kunskap, maskiner och erfarenheter för att ta fram prototyper och tillverka skåp och containers i plåt enligt kundens önskemål. Vi har under många år utvecklat och tillverkat olika varianter på miljöskåp/miljöcontainer till flertal återvinningsföretag t ex Stockholm Vatten och Avfall, Ragn-sells. Nya regler för återvinningsföretagen skapar behov av nya kreativa lösningar t ex öppningsbara sektionerade tak till containers.

Inredning t ex hyllplan, gallerdurk, elanslutningar, belysning, sprinklers mm tillverkas och monteras efter kundens önskemål.